03-8920 2420
semi@srisgramal.edu.my

Category: Profil

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ABIM SUNGAI RAMAL

INFO SAHSIAH

INFO HAL EHWAL MURID

HUBUNGI KAMI

Sekolah Menengah Islam ABIM Sungai Ramal Alamat:Lot 1662, Kg. Sg Ramal Dalam, 43000 Kajang Telefon:03-8926 5341 (SEMI) /03-8912 9073 (Kewangan)010-502 3189 ( Whatsapp / Telegram) Email:semi@srisgramal.edu.my (SEMI)hr@srisgramal.edu.my (Bahagian Sumber Manusia)  Laman Sesawang:http://www.smisgramal.edu.my

LAGU SEKOLAH

Sekolah Islam ABIM,SERI SEMI Sungai Ramal,Pembentukan insan berjiwa murni,Insan soleh beramal. Dengar nasihat ibu bapa,Membawa ke pintu syurga,Patuh arahan guru berjasa,Bahagia selamanya. Di sini bersaing,Belajar dan beramal,Di sini bermesra bersaudara. Di sini bersaing,Belajar dan beramal,Di sini bermesra bersaudara.

LOGO

VISI & MISI

VisiInstitusi Pendidikan Bersepadu Yang Unik, Cemerlang Dan Terbilang Misi Melaksanakan pendidikan cemerlang yang bersepadu, berkualiti  dan menyeluruh berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Al-Hikmah Melahirkan Insan Yang Berperibadi rabbani dan harakiy dalam merealisasikan sekolah perjuangan. Memacu dan membudayakan kecemerlangan sekolah inovasi dan lestari ke peringkat antarabangsa Memperkasakan profesionalisma di dalam pengurusan dan pentadbiran sebagai pengupaya kecemerlangan sekolah

FALSAFAH PENDIDIKAN AL-HIKMAH

Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan penyempurnaan insan mukmin yang berilmu, berhikmah. berketrampilan, beriltizam dengan nilai-nilai kesalihan dan setia melaksanakan tanggungjawab pengabdian serta kebaktiannya sebagai hamba Allah dan khalifah-NYA. Berpandukan petunjuk wahyu dan berlandaskan ‘aqidah Islamiah yang berteraskan tauhid, usaha ini bermatlamat membentuk peribadi rabbani yang terpadu, seimbang dan murni demi mencapai keredhaan Allah.