03-8920 2420
semi@srisgramal.edu.my

VISI & MISI

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ABIM SUNGAI RAMAL

VISI & MISI

Visi
Sekolah Cemerlang 2030

Misi
Melahirkan Insan Yang Berperibadi Seimbang Dan Holistik Berteraskan Pendidikan Al-Hikmah Dalam Suasana Yang Kondusif.