03-8920 2420
semi@srisgramal.edu.my

VISI & MISI

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ABIM SUNGAI RAMAL

VISI & MISI

Visi
Institusi Pendidikan Bersepadu Yang Unik, Cemerlang Dan Terbilang

Misi

  • Melaksanakan pendidikan cemerlang yang bersepadu, berkualiti  dan menyeluruh berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Al-Hikmah
  • Melahirkan Insan Yang Berperibadi rabbani dan harakiy dalam merealisasikan sekolah perjuangan.
  • Memacu dan membudayakan kecemerlangan sekolah inovasi dan lestari ke peringkat antarabangsa
  • Memperkasakan profesionalisma di dalam pengurusan dan pentadbiran sebagai pengupaya kecemerlangan sekolah