03-8920 2420
semi@srisgramal.edu.my

Lawatan daripada Yayasan Arroyyan Cordoba, Indonesia

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ABIM SUNGAI RAMAL

Lawatan daripada Yayasan Arroyyan Cordoba, Indonesia

Sekolah SERI & SEMI ABIM Sungai Ramal telah menerima lawatan daripada Yayasan Arroyyan Cordoba, Indonesia. Mereka ialah Bapak Ahmad Sugito dan Bapak Anton Hendarjo. Yayasan mereka mengendalikan sekolah-sekolah SDIT/SMPIT/SMAIT CORDOVA. Antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan ialah sesi taklimat sekolah, demonstrasi pembuatan sabun, pameran inovasi barang kitar semula dan pameran PAK21 sekolah menengah. Semoga lawatan ini akan menjalinkan silaturrahmi di antara 2 buah negara.
Klik di sini untuk live sesi taklimat.