03-8920 2420
semi@srisgramal.edu.my

Pelawat dari Amerika Syarikat dan Kanada

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ABIM SUNGAI RAMAL

Pelawat dari Amerika Syarikat dan Kanada

Sekolah telah menerima 3 orang pelawat dari Amerika Syarikat dan Kanada yang merupakan bangsa Uyghur.

Selain melawat beberapa kelas, mereka berkongsi kisah tentang keadaan orang Islam yang berbangsa Uyghur di China.

#srisgramal #smisgramal #pengantarabangsaan