03-8920 2420
semi@srisgramal.edu.my

Taklimat Pelajar Tingkatan 1 & pelajar Baharu 2021

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ABIM SUNGAI RAMAL

Taklimat Pelajar Tingkatan 1 & pelajar Baharu 2021

? : 23 Januari 2021 (Sabtu)
⏳ : 9.30 – 10.30 pagi

Tentatif :
? Ucapan pengerusi majlis
? Ucapan Aluan Pengetua SEMI
? Ucapan Ketua Pegawai Eksekutif
? Taklimat Kewangan Sekolah
? Sesi penerangan Penolong Kanan dan Penyelaras SEMI
◇ Penolong Kanan
◇ Penyelaras Kurikulum
◇ Penyelaras HEM

Live
www.youtube.com/c/srisgramal
www.facebook/smisgramal
www.twitter.com/srisgramal